Main Page

From new-devices-lab
Revision as of 19:37, 11 November 2014 by Tsanders (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Education:

MediaWiki

Problems:

  • (Tom Sanders) Uploaden van afbeeldingen werkt niet (Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination, bijvoorbeeld hier), waarschijnlijk vanwege onbeschrijfbare $wgTmpDirectory in LocalSettings.php. [1]
  • (Tom Sanders) Tijdzone staat verkeerd ingesteld (GMT in plaats van GMT+1).
  • (Tom Sanders) Commentaar via 'sjablonen'? Zie het commentaarsysteem op lab.cs.ru.nl


MediaWiki setup instructions

MediaWiki has been successfully installed.

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started